اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۰۹۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۰۷۷۲۴۴۵۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی - مجتمع تجاری سعدی - طبقه 6 واحد 605

سامی صنعت 36610995-021

تلفن

  • ۳۶۶۱۰۹۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۰۷۷۲۴۴۵۴ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   سعدی جنوبی - مجتمع تجاری سعدی - طبقه 6 واحد 605

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط